Oferta:

  • pełna księgowość,
  • książka przychodów i rozchodów,
  • ryczałt ewidencjonowany,
  • kadry i płace,
  • VAT w gospodarstwie rolnym,
  • zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym
  • biznesplany,
  • pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej,
  • dopłaty unijne dla rolników,
  • zeznania roczne PIT