O nas

Jesteśmy firmą, otwartą na indywidualne potrzeby naszych klientów. Świadczymy usługi w zakresie obsługi księgowej i kadrowo-płacowej małych i średnich firm oraz rolników. Zawsze służymy radą i chętnie pomagamy rozwiązać problemy podatkowe. Współpracujemy z klientami od momentu tworzenia nowej firmy, m.in. sporządzamy biznesplany, pomagamy wybrać optymalne rozwiązania podatkowe.

Staramy się zawsze wyjść naprzeciw potrzebom naszych klientów, dlatego istnieje możliwość dostarczania dokumentów do biura w godzinach popołudniowych lub w sobotę, po uprzednim umówieniu się telefonicznym.

W ramach podpisanej umowy z klientami prowadzimy ewidencje księgowe w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług VAT, sporządzamy dokumentację kadrowo-płacową, przygotowujemy i składamy w urzędach deklaracje, reprezentujemy klientów we wszelkich sprawach w Urzędzie Skarbowym oraz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

 

Nasze Biuro posiada polisę OC zgodnie z  rozporządzeniami Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów świadczących usługi doradztwa podatkowego oraz podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dotychczas nie zaistniała potrzeba skorzystania z tego ubezpieczenia

Posiadamy niezbędne kwalifikacje uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych potwierdzone certyfikatem księgowym wydanym przez Ministra Finansów nr 58535/2012.

Dewizą naszej firmy jest pełne dostosowanie się do wymagań i życzeń Klienta, dlatego gwarantujemy Państwu:

  • pełną dyskrecję i bezpieczeństwo danych;
  • świadczonych usług;
  • maksymalne zaangażowanie w każde zadanie;
  • elastyczne podejście do zasad współpracy;
  • komunikatywność i życzliwość we wzajemnych relacjach.

Zasady współpracy

Nasze usługi wykonujemy na podstawie umowy cywilno - prawnej zawartej z klientem.

Obsługa podmiotów w sferze świadczenia usług, odbywa się w siedzibie biura.

Po podpisaniu umowy, klient zobowiązany jest do:

  • zatwierdzenia merytorycznie dostarczonych dokumentów,
  • informowania o zdarzeniach, które wpływają lub mogą mieć wpływ na zobowiązania podatkowe,
  • dostarczenia dokumentów podlegających ujęciu w księgach i ewidencjach do 5 dnia - po miesiącu, którego dotyczą,
  • wnoszenia opłat za świadczone usługi, zgodnie z terminami i wysokości określonymi w zawartej umowie.